Grafický design I → Loděnice Ústí nad Labem

Loděnice Ústí nad LabemAutor: Zuzana Čermáková Filip Lang Barbora Stehlíková

Rok: 2020

Kategorie: plakát logo a vizuální styl instalace ostatní

V návaznosti na zvolený objekt loděnice na Střekově náš tým navrhl jako realizovatelné řešení vizi skateparku či volnočasového areálu v blízkosti řeky, které město Ústí nad Labem postrádá.
Jedná se tedy o úpravu povrchu a budování ramp vlnových tvarů na rozlehlé prázdné ploše v exteriéru za budovami loděnice. Areál je určen především mládeži a nabízí své využití na speciálně upravené ploše pro skateboardisty, jezdce na koloběžkách, BMX kolách či inline bruslích. Projekty představujeme široké veřejnosti formou vizualizací, mock upů a plakátů včetně historické textové přílohy o areálu. Pro případné investory je připravena prezentace se současnou fotodokumentací staveb v objektu, mapového umístění včetně zahrnutých rešerší skateparků napříč Českou republikou.

Autoři děkují Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (projekt Smart City – Smart Region – Smart Community – CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).