Graphic Design I → Follow the Music

Follow the MusicAuthor: Hanna Palamarchuk

Year: 2020

Category: installation other

Následováním hudby se dozvíte více o dějinách ústecké výroby gramodesek. Svítící partituru naleznete na Střekovském nábřeži. V projektu se používá hlavní motiv z Koncertu pro violoncello v H-moll od Antonína Dvořáka.