Grafický design I → Následuj hudbu

Následuj hudbuAutor: Hanna Palamarchuk

Rok: 2020

Kategorie: instalace ostatní

Následováním hudby se dozvíte více o dějinách ústecké výroby gramodesek. Svítící partituru naleznete na Střekovském nábřeži. V projektu se používá hlavní motiv z Koncertu pro violoncello v H-moll od Antonína Dvořáka.

Autorka děkuje Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (projekt Smart City – Smart Region – Smart Community – CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).