Grafický design I → Czech American TV

Czech American TV


Spot
Spot
Spot / Tradice
Spot / Regiony
Spot
Spot
Loga krajů

Autor: Katrin Bittnerová Veronika Opatrná Matěj Stejskal Zuzana Belková Martin Bosák Jana Holečková Aneta Chmelová Zuzana Karbušická Adéla Kašová Dominika Všední

Rok: 2018

Kategorie: logo a vizuální styl ilustrace animace webdesign

V rámci klauzur se studenti 3. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia společně zabývali projektem s názvem Czech American TV, který prezentuje českou kulturu americké veřejnosti prostřednictvím webového a televizního vysílání. Úkolem bylo navrhnout soubor grafických výstupů, které pokryjí potřeby vizuálních stylů tohoto televizního kanálu. V rámci dvou ročníků jsme tedy pracovali jako jedno studio. Nejprve jsme si vypracovali rešerše vizuálních komunikací televizních stanic napříč celým světem. Následně jsme navrhli několik koncepčních řešení, z nichž jsme nakonec vybrali jedno, pracující s maskotem kočky. Název tohoto zvířete je jednak ukryt ve zkratce Czech American TV – tedy CATV, jedná se ale také o typicky české domácí zvíře, s nímž se dá hravě pracovat. Lze využít typického chování kočky a zvuků, které vydává. Tohoto maskota je možné v rámci redesignu po čase nahradit, aniž by se jakkoliv narušila vizuální komunikace a její srozumitelnost. Rozdělili jsme se do menších skupin, které paralelně spolupracovaly v oblasti typografie, ilustrací kočky a scénářů znělek a spotů k pořadům. Tyto skupiny se postupně proměňovaly v souvislosti s procesem vývoje práce, později se například vytvořila skupina pracující na redesignu webu.

Mezi zpracovávané úkoly patřil redesign vizuálního stylu včetně animované značky a logotypu, redesign webových stránek a sada upoutávek na online prezentaci – na Twitteru a Facebooku. Součástí úkolu bylo rovněž vytvořit sadu spotů propagujících CATV jako takovou, spoty podporující fundraising a také ty vyjadřující poděkování partnerům na konci vysílání. Mimo jiné jsme se věnovali také projektu Regiony, k němuž jsme vytvořili sadu značek pro jednotlivé kraje České republiky. K tomuto cyklu pořadu jsme vytvořili znělku a tři krátké spoty.

Typografie

Rozhodli jsme se pracovat s logotypem tak, aby byl co nejméně rušivý a zároveň měl charakter, který umožní udržet širokou škálu dalších informací, které televizní produkce zahrnuje. Cílem bylo, aby kompletní rámec televizního a online vysílání působil na diváka jednotně a srozumitelně. Pro konstrukci logotypu jsme vybrali písmo Zeppelin od Františka Štorma. Totéž písmo je použito i v dalších aplikacích (vizitky, dopisní papír, press karty, televizní vysílání a web). Pro toto písmo je typická zakulacená robustní kresba, na obrazovce je tedy výrazné a zapamatovatelné. Zároveň působí konzistentně i v tištěných výstupech a na doplňkových materiálech.

Díky celkové flexibilitě této médiální produkce jsme se též rozhodli vytvořit k primární zkrácené variantě logotypu (CATV) i rozepsanou sekundární verzi, která divákovi zkratku dovysvětluje.

Barevnost celého vizuálního stylu byla zvolena ze základních barev, tedy modré a červené. Tyto barvy nás provázejí celým televizním vysíláním. Logotyp je při vysílání umístěn v pravém rohu, v šedivé barvě a v 70 % průhlednosti, a to hlavně z toho důvodu, aby značka nepůsobila příliš rušivě při televizním vysílání. V průběhu vysílání se primární logo několikrát rozvine na rozepsanou variantu, aby si divák přečetl celý název televize.

Doplněním vizuálního stylu je krátké video – ident CATV, v němž se kombinuje maskot se značkou. Dále jsou to videa jako program, sponzoři, výzva pro dárce a závěrečné titulky. Ve všech videích je použit charakteristický pohyb – vysouvání textu.

Ilustrace kočky

Stylizace maskota je inspirována podobou klasické české kočky. Ta je kreslena černou linkou s bílou výplní tak, aby byla dobře viditelná na různých barevných pozadích. Atributy, se kterými se kočka setkává, jsou kresleny tenčí linkou než je samotná kočka, a to proto, aby nenarušovaly její postavení. Kočka se v animacích pohybuje charakteristicky – skáče, olizuje se, otírá se apod. Animace byly vytvořeny v programu TVPaint frame po framu za pomoci kreslícího tabletu. Kratší osmivteřinová animace (spot) obahuje zhruba 50 framů a znělky o délce cca 12 vteřin jsou tvořeny zhruba 100 a více framy. Vzniklo celkem 9 animací (ident, sociální sítě, znělka a tři spoty k pořadu Regions, znělky k pořadům Cooking, Traditions a Lessons).

Scénáře

Ve scénářích znělek a spotů k jednotlivým pořadům jsem pracovali s typickými kočičími vlastnostmi a pohyby. Pojícím prvkem ve znělkách k pořadu Regiony je klubíčko, se kterým si kočka hraje a honí se za ním. Kočka tak pomyslně probíhá mezi jednotlivými regiony, které jsou naznačeny jednotným folklórním motivem. Ten v sobě symbolicky spojuje všechny kraje České republiky. Kutálející se klubko tak přivede kočku k některému z regionů, symbolizovanému vytvořenou značkou. Tři spoty k pořadům Regiony, které mají fungovat jako upoutávka na samotný pořad, jsou kratší. Kočka se v nich opět chová velmi typicky – otírá se o obrazovku, olizuje ji nebo mává ocasem. V závěru těchto spotů se vždy znovu objeví značka regionu a časový údaj o vysílání pořadu. Další tři pořady, k nimž jsme vytvořili znělky, jsou o vaření, tradicích a lekcích češtiny. Zde jsme vyměnili klubíčko za typické atributy charakterizující zaměření pořadů. V případě vaření je to hrnec, na který kočka vyskočí, převrhne ho a z něj vypadne název pořadu. Tradice jsou reprezentovány pomlázkou, se kterou si kočka hraje, shodí ji a opět se objeví název. Jazykové lekce jsou spojeny s obrazem tabule s písmenem, které kočka setře mávnutím ocasu.

Barvy, které jsou použity v pozadí, jsou doplňkové k primárním barvám použitým v celkovém vizuálním stylu. Jedná se tedy o žlutou a tyrkysovou barvu. Žlutou barevnost pro znělky a spoty Regions jsme zvolili z důvodu zdůraznění a odlišení od ostatních pořadů. Žluté pozadí doplňují tmavě žluté folklórní motivy v kombinaci s modrým písmem a značkou regionu, která je umístěna vždy na konci znělky. Ta je tvořena prvním písmenem anglického překladu názvu regionu, jehož součástí je folklórní motiv, použitý rovněž v pozadí znělky. Princip kombinace modré a žluté se objevuje i ve spotech. Ve znělkách ostatních pořadů (Cooking, Traditions a Lessons) se objevuje tyrkysová barva s černým písmem.

Web

Proces tvorby webdesignu byl z velké části důkladnou rešerší původní webové stránky. Na stránce www.catvusa.com popup: yes nebylo lehké se dlouhou dobu zorientovat a po získání přehledu o všech jejich položkách jsme došli k závěru, že je potřeba navrhnout zcela nový systém členění webu. Při jeho vymýšlení jsme se velmi soustředili na uživatelsky příjemnou a jasnou komunikaci s divákem, ačkoliv ideální by byla spolupráce s odborníkem v UX oboru či copywriterem. Hlavními položkami základního menu se staly stránky WATCH a READ, které jasně de nují textovou a video část obsahu, který předtím nebyl jasně rozdělený. Důležitým prvkem jsou ale i tlačítka, která tyto separované segmenty správně propojují nejen navzájem, ale i se stránkou EXPLORE, která shrnuje veškerý obsah článků a videí v přehledné mapě. Větší pozornost jsme věnovali také položce DONATE, která je samozřejmě pro neziskovou organizaci zásadní. Důležitá je rovněž i domovská stránka, první dojem, který na diváka udělá. Nechybí ani řešení na mobilním zařízení. V závěru jsme realizovali nejdůležitější a ojediněle řešené části webu obou rozvržení v programu Adobe Muse, což výrazně pomůže v pochopení fungování webu.