Grafický design I → Genocidy

GenocidyAutor: Juliána Sedláková

Rok: 2019

Tématem mé klauzurní práce je snaha informovat publikum o skutečném rozsahu genocid, který si mnozí lidé neuvědomují. Došla jsem k zjištění, že mnoho osob v mém okolí je ignorativních ohledně historických událostí, válek, genocid, světových problémů a aktualit ze světa. A jak chceme jít dál, když ignorujeme minulost, jak můžeme jít dál?

Jako formu intervence/klauzurní práce jsem zvolila médium mně blízké — malbu. V malbě jsem se rozhodla reflektovat vlastní emoční posun, ke kterému během zpracovávání zadání došlo a zároveň informovat publikum o dvou základních aspektech v problematice genocid a to — jejich velké množství a faktu, že probíhají i právě teď.

Intervence ve veřejném prostoru je zrealizována pomocí dvou velkých maleb bílou barvou na černé netkané textíli. Velikost maleb je 1,6 m × 5,5 m. Malby vystavuji formou zavěšených plachet na stromě v Městkých Sadech v blízkosti Pomníku obětem holocaustu. Jedna z plachet je doplněna o jednoduchou typografii, součástí klauzurní práce je i dokumentace intervence — konceptuální broužura, která je doplněna o základní informace ohledně dané problematiky genocid a fotografie.